Giới thiệu

Đây là website thử nghiệm của câu lạc bộ Pi Network tại Việt Nam


Nhằm mục đích phục vụ Câu lạc bộ "Pi Network Việt Nam" chúng tôi xây dựng website này với mục đích giao lưu và thử nghiệm ứng dụng Pi vào cuộc sống với định hướng minh bạch, tuân thủ pháp và tạo sân chơi thử nghiệm cho anh em.

Chúng tôi cần sự đóng góp của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, đặc biệt là các thành viên có am hiểu về Pháp Luật của Việt Nam về hoạt động trong lĩnh vực "Tiền điện tử/Tiền kỹ thuật số/Blockchain".

Website sẽ chỉ đi vào hoạt động thực sự khi Câu lạc bộ "Pi Network Việt Nam" xin được cấp phép hoạt động hợp pháp (Hiện nay vẫn đang thử nghiệm và rất mong nhận được nhiều đóng góp từ các thành viên)

 

Trân trọng!

Pi Network

Xem thêm đánh giá
✎ Viết đánh giá